Jumamosi, 3 Februari 2018

UTOAJI WA ZAKA NA SADAKA

Umuhimu na Msisitizo wa Zakat na Sadakat katika Uislamu.
i.Zakat ni nguzo ya tatu ya Uislamu.
ii.Kutoa zakat na Sadaka ni amri ya Mwenyezi Mungu (s.w).
Rejea Qur’an (14:31) na (2:254).

iii.Kutoa Zakat ndio kitambulisho cha Uislamu na Ucha-Mungu wa mtu.
Rejea Qur’an (9:11) na (2:2-3).
iv.Kutoa Zakat na sadaka ni sababu ya mtu kufaulu Duniani na Akhera.
Rejea Qur’an (2:2-3), (23:1-4), (22:34-45) na (2:262,274).

v.Kutotoa Zakat na Sadaka ni sababu ya kuangamia mtu Duniani na Akhera.
Rejea Qur’an (9:34-35), (92:8-10) na (3:180).


§Masharti ya Utoaji wa Zakat na Sadaqat.
(a)Kutoa vilivyo halali.
(b)Kutoa vilivyo vizuri.
(c)Kutoa kwa kati na kati.
(d)Kuwapa wanaostahiki.
(e)Kujiepusha na ria na kufuatilia kwa masimbulizi.

(a)Kutoa Vilivyo halali.
- Mali ya halali na iliyochumwa kwa njia ya halali ndio inayofaa kutolewa Zakat ua Sadaqat. Mali ya haramu au iliyochumwa kwa njia ya haramu haikubaliki.
Rejea Qur’an (4:10), (23:51) na (2:172).

(b)Kutoa Vilivyo vizuri.
- Ni kutoa kile ukipendacho kwa dhati na ndio zina malipo makubwa kwa Allah.
Rejea Qur’an (2:267) na (3:92).

(c)Kutoa kwa kati na kati.
- Ni kutoa kwa kuzingatia kipimo (kiasi) ambacho hakiwezi kukuathiri katika matumizi ya maisha yako na familia pia.
Rejea Qur’an (2:219) na (17:29).

(d)Kujiepusha na ria na masimbulizi.
- Ni kutoa mali au huduma kwa ajili ya Allah pasina kujionyesha na kufuatilia kwa masimbulizi.
Rejea Qur’an (2:264), (2:271) na (2:274).

(e)Kuwapa Wanaostahiki.
- Zakat au Sadaqat hutolewa kupewa watu maalumu wanaohitajia, wenye matatizo na zikitolewa kwa asiyestahiki, huwa ni dhuluma. 
Rejea Qur’an (9:60).


§Wanaostahiki kupewa Zakat.
Kwa mujibu wa Qur’an (9:60) na (2:273), wanaostahiki kupewa Zakat ni waislamu tu katika makundi yafuatayo;
i.Fukara.
- Ni kundi la wale wasiojiweza kwa chochote cha kumudu maisha yao kabisa ya kila siku bila kusaidiwa.

ii.Maskini.
- Ni wale wasio na uwezo wa kupata mahitaji yao ya msingi ya kimaisha ila wana uwezo wa kujikimu kwa kiasi fulani tu.

iii.Wanaozitumikia (Al-A’miliina A’laihaa).
- Ni wale wote wanaozikusanya na kuzigawanya kwa wanaohusika bila kujali uwezo wao.

iv.Wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu.
- Ni wale walioingia katika Uislamu karibuni na wanahitajika kuimarishwa imani zao juu ya Uislamu.

v.Kuwakomboa Watumwa (Fir-riqaabu).
- Ni kuwakomboa au kuwanunua watumwa au watu wote wanaoishi chini ya miliki ya watu (mabwana) na kuwaachia huru.


vi.Kuwasaidia wanaodaiwa kulipa madeni yao.
- Ni kuwalipia waislamu madeni yao waliokopa ili kujikimu kimaisha lakini bila kukusudia wameshindwa kulipa deni zao.

vii.Kutumika Katika njia ya Allah (s.w).
- Ni kutumika katika shughuli zote zinazopelekea kuhuisha na kusimamisha Uislamu katika jamii.

viii.Kuwasaidia Wasafiri walioharibikiwa njiani (Ibnis-sabiil).
 - Msafiri yeyote muislamu aliyeharibikiwa kwa kupoteza, kuibiwa au kuishiwa mali yake hata kama ni tajiri, ni wajibu kupewa zakat.


§Wanaostahiki kupewa Sadaqat.
Kwa mujibu wa Qur’an (4:36) na (51:9);
-    Sadaqat hupewa wale wale wanaopewa Zakat lakini bila kiwango au muda
                  maalumu au kufikia nisaab.
-   Sadaqat hupewa mwanaadamu yeyote hata wasiokuwa Waislamu ikiwa tu ni
                              mwenye kuhitajia.

-   Kila muislamu anao uwezo wa kutoa sadaqat, kwani inahusika na kutoa mali,
     huduma, tabia nzuri, n.k.
     Rejea Qur’an (2:263).

-   Pia haifai kurejesha sadaqat baada ya kuitoa.   
   


>>> Kupata update zetu fuata link zifuatazo.<<<
>>> Bofya hapa kupata yanayojiri katika blog hii

>>> Bofya hapa kuungana nasi youtube ili upate video zetu nyingine

>>> Bofya hapa kupata masomo zaidi ya afya ukiwa na app yetu

>>> Ungana nami kwenye FACEBOOK