Jumatano, 23 Mei 2018

FADHILA ZA KUSOMA QURAN

                                  

                                FADHILA (UMUHIMU) WA KUSOMA QURAN.
Asalaamu alykum warahmatuLLah wabarakaatuh. Sifa njema zinamstahikia Allah Mola wa viumbe vyote, sala na amani zimfikie Mjumbe wa Allah Mtume Muhammad (s.a.w). amaa baada ya utangulizi hii: karibuni kwa mara nyingine katika Darsa za Quran, Darsa ambazo zitakupa uelewa mpana juu ya quran na elimu zinazohusiana na Quran kama Tajwid. Pia usisahau kama Darsa hizi unaweza kuzisoma moja kwa moja bila ya kuhitajia Internet ukiwa na App zetu:-

1.kupata Darsa za quran Bofya hapa
2.kupata Darsa za Tajwid Bofya hapa
3.kupata Darsa za Funga  Bofya hapa
4.kupata Darsa za dua Bofya hapa

1.quran ni kama,ponyo,kinga,nuru na ni kitu chenye kuokoa.
Kwa ufupi unaweza kusema qurani ina kila kitu ambacho tunakihitajia katika maisha yetu. Qurani inaweza kutumika kama tiba ya kuondoa maradhi ana kinga dhidi ya maradhi, uadui na husda. Pia ni nuru inayoweza kumuongoza mtu wapi apite. Qurani humkinga mtu na maadui, maradhi, husda na kila kitu kubada. Maneno haya unaweza kuyakuta katika hadithi ndeefu aliyoipokea al-haakim katika mapokeza ya ‘Ablahhah Ibn Mas’ud kuwa Mtume amesema “……hakika hii qurani ni kamba ya Allah, na ni nuru iliyo wazi, na ni pozo lenye kunufaisha, na ni ngome (ya kujikinga) kwa mwenye kushikamana nayo na ni kitu chenye kuokoa kwa mwenye kuifuata.…..”

2.Qurani ni yenye kuombea shifaa siku ya qiyama. Watu watakuwa katika hali na wakati mgumu siku ya qiyama. Katika tabu za namna hiyo qurani itakuwa ni yenye kuwaombea watu wake wapate shifaa mbele ya Allah. Amasimulia Abuu Umamah kuwa “nimemsikia Mtume akisema ‘isomeni qurani, kwani hakika itakuja siku ya kiyama hali yakuwa ni yenye kuwaombea watu wake’” (amepokea Muslim)

3.Ukisoma herufi moja unaandikiwa mema (thawabu) 10. Amesimulia Ibn msud kuwa mtume amesema “mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Allah atapata jema moja, na jema moja hulipwa kwa mara kumi kwa mfano wake.…”(amepokea Tirmidh). Katika muendelezo wa hadithi Mtume anasema ukisema ALM hizi ni herufi tatu, hivyo kila moja hulipwa kwa kumi.

4.Wenye kusoma qurani ndio watu bora. Mtume amewapa nafasi kubwa sana watu ambao wanaisoma qurani. Katika masimulizi ya ‘Uthman Ibn ;Afan mtume amesema “mbora wenu ni yule mwenye kujifundisha qurani kisha akaifundisha.” (amepokea Bukhari, Abuu Dauw na Tirmidh).

5.Mtu atapandishwa darsa kwa kiasi alichohifadhi qurani peponi. Watu watakapoingia peponi watapandishwa madaraja ya peponi kulingana na kiasi cha mtu anachoweza kusoma katika qurani. Amesimulia Abdallah Ibn Umar kuwa Mtume amesema ataambiwa mtu aliyeisoma qurani (akiwa peponi) soma na upande darja na uisome kama ulivyokuwa ukiisoma ulivyokuwa dunianai. Kwa hakika makazi yako yataishia pale itakapoishia aya ya mwisho utakayoisoma”. (amepokea Abuu Dawd na tirmidh).

6.Mwenye kusoma vizuri qurani atakuwa na malaika. Amesimulia Aisha kuwa mtume amasema mwenye kusoma qurani na akawa mahiri nayo (anaisoma vizuri) atakuwa pamoja na malaika wema wenye kutii. Na yule mwenye kuisoma na akawa anakwamakwama (hajaiweza vizuri na anajitahidi aiweze) na huku anashaka atapata malipo mara mbili” (amepokea bukhari, Muslim na wengine).

                    TAHADHARI KWA WASOMAJI WA QURANI
Mtume ameamrisha watu waihifadhi qurani. na sihivyo tuu Mtu aliyehifadhi qurani ajitahidi anafanya jitihada isije akaisahau. Katika hadithi sahihi Mtume anazungumzia kuwa qurani itakimbia kama inavyokimbia kamba ya ngamia. 

Kusahau qurani baada ya kuihifadhi ni katika madhambi. Hivyo wasomaji wa qurani tujitahidini kuihifadhi na kuhakikisha pale tulipopahifadhi tunapashikilia pasiondoke. Amesimulia Anas ibn Maliki (RA) kuwa Mtume amesema “nilioneshwa malipo ya uma wangu (nikaona kuna malipo ) mpaka kwenye uchafu anaouondoa mtu msikitini. Na nilioneshwa madhambi ya uma wangu, basi sikuona dhambi kubwa kuliko sura katika qurani au aya aliyopewa mtu kisha akaisahau” (amepokea Abuu Dauw, Tirmidh na Ibn Majah).

Pia msomaji wa qurani awe na tahadhari wakati wa kusoma, anatakiwa achunge sana herufi kwani maana ya maudhui ya quran inaweza hata kubadilika japo kwa kukosea hefufi au irabu moja tu.

Wasomaji wawe makini kwenye waqfu yaani sehemu za kusimama na kupumzika wakati wa kusoma quran. Kwani kuna sehemu ukisimama maana inabadilika hivyo maudhui inaweza kubadilika. 

Wasomaji wawe makini na alama maalumu zilizowekwa. Kuna alama za waqfu, alama za mada, alama za sijdah, alama za mafungu na alama zinazoonesha hefufi zilizozidi kutoka kwenye msahafu wa ‘Uthman.

Haya na mengineyo utajifunza kwenye kurasa zijazo. Ama pia utazipata kwenye App yetu inayoitwa Darsa za tjweed. au bofya hapa